Toernooien waar Rob zal zijn om rackets te bespannen en advies te verstrekken.

Davis Cup Finals Malaga      21 t/m 25 november

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.